Vyučovanie v jazykovej škole v školskom roku 2015/2016

Anglický jazyk:

Základný kurz 2. ročník /ZKAJ2/
Vyučuje: Mgr. Anastázia Vašeková
Kurz sa koná: v pondelok a v stredu o 16.00 hod. v učebni sexta

 Stredný kurz 1. ročník /SKAJ1/
Vyučuje: Mgr. Alena Kováčová
Kurz sa koná: v utorok a vo štvrtok o 15.00 hod. v učebni kvinta

 Stredný kurz 2. ročník /SKAJ2/
Vyučuje: Mgr. Viliam Vaš
Kurz sa koná: v pondelok a vo štvrtok o 15.30 hod. v učebni II.A

Stredný kurz 2. ročník /SKAJ2/
Vyučuje: PaedDr. Erika Kuszová
Kurz sa koná: v pondelok a vo štvrtok o 16.00 hod. v učebni III.B

Stredný kurz 2. ročník /SKAJ2/
Vyučuje: Mgr. Ľudmila Beracková
Kurz sa koná: v pondelok a vo štvrtok o 16.00 hod. v učebni II.B

Juniorský kurz 6 /JKAJ6/
Vyučuje: Ing. Karolína Matzenauer
Kurz sa koná: v pondelok 14.15 hod. v učebni príma

Juniorský kurz 3 /JKAJ3/
Vyučuje: Mgr. Zuzana Gondová
Kurz sa koná: v pondelok o 14.00 hod. v učebni MMU1

Juniorský kurz 5 /JKAJ5/
Vyučuje: Mgr. Mária Borosová
Kurz sa koná: v pondelok o 14.00 hod. v učebni MMU3

 

Nemecký jazyk:
Stredný kurz 1. ročník /SKNJ1/
Vyučuje: Mgr. Miroslav Lajgút
Kurz sa koná: v utorok a vo štvrtok o 16.00 hod. v učebni I.B

Juniorský kurz /JKNJ/
Vyučuje: PaedDr. Miriam Szántóová
Kurz sa koná: v pondelok o 14.30 hod. v učebni C1