Vážení rodičia,
milí priatelia Gymnázia Ivana Kraska  - Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota, dovoľujem si Vás osloviť vo chvíli, keď máme možnosť sami rozhodnúť, kto dostane 2%  z našich minuloročných daní a súčasne sa na Vás obraciam s prosbou, aby ste podporili vzdelávanie poskytované našou školou, a to prostredníctvom Rady rodičov pri Gymnáziu Ivana Kraska.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37897233
Finančné prostriedky, ktoré takto aj Vaším pričinením získame, budú použité na podporu vzdelávacích projektov a skvalitnenie vyučovania. V minulých školských rokoch sme aj za pomoci týchto finančných prostriedkov zakúpili napríklad stojan na bicykle pre žiakov, žalúzie do tried a odborných učební, počítače a podobne.
Stiahnite si naše predvyplnené tlačivo na poukázanie 2% .
Ďakujem Vám za Vaše porozumenie a pomoc.

S úctou
PaedDr. Miriam Szántóová
riaditeľka školy