Ochrana osobných údajov

ROZVRH HODÍN SUPLOVANIE ŽIACKA KNIŽKA NOVÉ FOTOGALÉRIE

Vážení rodičia, dovoľte mi, aby som Vás touto cestou pozvala na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 1.10.2019  v utorok o 16.30 v školskej jedálni na prízemí v budove školy Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium na ul. P. Hostinského 3 v Rimavskej Sobote.

Po skončení celoškolského rodičovského združenia budú pokračovať po triedach jednotlivé triedne rodičovské združenia s triednymi učiteľmi. Pre prípadné konzultácie Vám budú k dispozícii jednotliví vyučujúci do 18.00 hod. vo svojich kabinetoch, prípadne triedach.

PaedDr. Miriam Szántóová, riaditeľka školy.