Výborní recitátori sú aj v príme

Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“ sa uskutočnilo 21. marca 2017 v CVČ Relax v Rimavskej Sobote. Súťažilo 27 interpretov v poézii v 3 vekových kategóriách a 28 interpretov v próze v 3 vekových kategóriách. Našu školu reprezentovali 3 žiaci, Terezka Nemcová, Vratko Mančuška a David Izrael. Nás teší, že sa naši žiaci umiestnili na popredných miestach. Vratko Mančuška vyhral svoju kategóriu v próze a Terezka Nemcová v poézii. Obaja víťazi sú z prímy a na súťaž ich pripravovala Mgr. Beáta Kováčová. Srdečne gratulujeme a držíme palce v regionálnom kole.