Výborné výsledky našich žiakov v jazykových olympiádach

V stredu 15. februára 2017 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Ako víťaz okresného kola v kategórii 2A reprezentoval našu školu Pavel Ďurás (kvinta). V silnej konkurencii 11 žiakov sa umiestnil na krásnom treťom mieste. Od prvého miesta ho delilo iba 1,7 boda.

Vo štvrtok súťažil Filip Tobar (sekunda) s 12 žiakmi z Banskobystrického kraja v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku. V písomnej a ústnej časti získal spolu 97 z možných 100 bodov a vyhral prvé miesto s postupom do celoslovenského kola.

Obom chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme vyučujúcim za prípravu žiakov na súťaž.