Vratko vyhral olympiádu

V CVČ Relax v Rimavskej Sobote sa 27.11.2019 konal 12. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu v tomto okresnom kole reprezentoval víťaz školského kola, Vratko Mančuška z Kvarty, ktorý spomedzi šiestich súťažiacich skončil na víťaznom prvom mieste. Postúpil tak na krajské kolo, ktoré sa uskutoční vo februári.
Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.