Veľtrh Gaudeamus Nitra

Maturanti a niekoľkí tretiaci sa v utorok 15.10.2013 zúčastnili Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania, ktorý sa po niekoľkých veľmi úspešných ročníkoch v Prahe a Brne konal po prvýkrát aj na Slovensku.
Na veľtrhu sa žiaci dozvedeli, ako sa pripraviť na prijímacie skúšky, aké sú podmienky jednotlivých vysokých škôl v prijímacom konaní, získali prehľad o možnostiach štúdia na vysokých školách a univerzitách na Slovensku, v Čechách, vo Švajčiarsku a ďalších európskych štátoch.
Na veľtrhu mali svojich zástupcov aj rôzne agentúry sprostredkujúce štipendiá v mnohých európskych štátoch, ktoré môžu využiť aj naši žiaci, ktorí spĺňajú jazykové predpoklady. Cieľom programu je na základe individuálnych požiadaviek študentov zostaviť na mieru šitú ponuku štúdia v zahraničí. Študenti majú jedinečnú možnosť podieľať sa na unikátnom projektu, ktorý im pomôže nájsť zahraničné štúdium plne vyhovujúce ich požiadavkám.
Okrem stánkov prebiehali v prednáškovej sále v pavilóne F sprievodné akcie, sú významným zdrojom informácií pre študentov. Prednášali tu zástupcovia škôl, podrobne informovali o podmienkach štúdia a prijímacieho konania. Dôležitý bol aj PORADENSKÝ SERVIS, ktorý mohol zadarmo využiť každý návštevník, ktorý nevedel, kde a aký program môže študovať.

Pre žiakov, ktorí sa tento rok veľtrhu nezúčastnili, pripravuje Mgr. Kovácsová – výchovná poradkyňa GIK výstavu informačných brožúr a plagátov zo všetkých zúčastnených škôl a agentúr.

No a pre budúcoročných maturantov už vieme aj termín ďalšieho ročníka: 14. – 16. 10. 2014.

           Miriam Szántóová

[ngg_images gallery_ids=”29″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]