V okresných jazykových olympiádach naši žiaci opäť bodovali

12.januára 2016 hostila naša škola víťazov školských kôl Olympiády v nemeckom jazyku.  7 súťažiaci z piatich škôl z celého okresu zaradení do troch kategórii riešili úlohy na čítanie a počúvanie s porozumením, test na gramatiku a lexiku, predviedli svoje jazykové zručnosti v rozprávaní a v príbehu k obrázku.
Najlepším nemčinárom v kategórii 2B je náš žiak Erik Káka  (4.A), Oskar Vígh (2.B) sa umiestnil na treťom mieste v kategórii 2A, Filip Tobar Otánez (príma) sa umiestnil na 2. mieste v kategórii 1A a Pavel Ďurás (kvarta) skončil na 4. mieste v kategórii 1B.

O dva dni neskôr sa na našej škole konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažiacich, víťazov školských kôl, prišlo 13. Rovnako ako nemčinári, aj oni riešili podobné úlohy a odborné komisie posúdili ich písomný a ústny prejav v anglickom jazyku. Tri z piatich kategórií vyhrali naši žiaci.
V kategórii 1B zvíťazil v okresnom kole Pavel Ďurás (Kvarta), v kategórii 2A sa na 1.mieste umiestnil Samuel Mir (Sexta) a v kategórii 2B Richard Christofer Pfeiffer (3.B) tiež obsadil 1.miesto.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a keďže si prvým miestom vybojovali miestenku v krajskom kole, držíme im palce v ďalšom boji.

Ďakujeme kolegom za prípravu žiakov, skúšanie v odborných komisiách, ako aj príjemné stretnutie v našej škole.
Mgr. Andrea Kovácsová, PaedDr. Erika Kuszová