Úspešní riešitelia on-line súťaže iBobor

V termíne od 11. do 13. novembra 2019 sa žiaci prímy, sekundy a tercie zapojili do informatickej on-line súťaže iBobor, ktorej cieľom je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie a o ich praktické využitie pri učení sa.

Do súťaže sa zapojilo 45 žiakov našej školy, z toho 16 z nich sa stalo úspešnými riešiteľmi a získali diplom. Úspešnými riešiteľmi sú: Adam Budai, Adam Kolozsi, Andrej Machyniak, Jakub Melicherčík, Lea Szekérová, Linda Pálmayová, Lukáš Kurek, Magdaléna Dobrocká, Michal Katreniak, Natália Vetráková, Nina Lörinčíková, Richard Rubint, Sofia Szántóová, Stanislava Medveďová, Stella Nagyferenczová a Viktória Iždinská.

Najlepšie umiestnenie v rámci Slovenska dosiahli: Richard Rubint s počtom 76 bodov z možných 80 skončil na 34.-42. mieste a Sofia Szántóová s Lindou Pálmayovou s počtom bodov 69 sa umiestnili na 279.-347. mieste. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl.