Úspešné recitátorky v prednese poézie

29.11.2017 sa v Bátke  konalo okresné kolo súťaže Dobré slovo. Ide o prednes poézie a prózy v slovenskom jazyku pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským. Našu školu reprezentovali dve žiačky z II.C triedy, Házik Ildikó a Kovács Orsolya Krisztina, ktoré pripravovala pani profesorka Judita Munková. V štvrtej kategórii sa spomedzi všetkých súťažiacich umiestnili na prvom mieste Házik Ildikó a na druhom mieste Kovács Orsolya Krisztina. Srdečne blahoželáme.