Úspech našej žiačky na krajskej olympiáde z ruského jazyka

Dňa 15. februára 2018 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo olympiády z ruského jazyka. Naša žiačka Viola Feketeová z III.B triedy súťažila v kategórii B2 a obsadila 3. miesto. Olympiáda z ruského jazyka je v porovnaní s inými jazykmi špecifická tým, že súčasťou písomnej časti sú aj otázky z reálií a kulturológie Ruska a namiesto rolovej úlohy je panelová diskusia súťažiacich s členmi poroty. Viole srdečne blahoželáme a prajeme veľa chuti a motivácie pri štúdiu ruského jazyka.

        Mgr. Ľudmila Beracková