Tretie miesto z Biblickej olympiády

7. apríla 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola v Biblickej olympiáde. Družstvo v zložení Frederika Czetnerová, Kamila Purdeková a Filip Godavec (všetci I.B) obsadilo 3. miesto. Súťaž sa skladala so šiestich kôl. Jedným z nich bolo aj zostavenie biblickej scénky.  Žiaci  sa krajského /diecézneho/ kola zúčastnili po prvýkrát a získali cenné skúsenosti, ktoré môžu využiť aj na budúci školský rok.  Žiakov na súťaž pripravoval: ThDr. Rastislav Polák, PhD.