Študentská kvapka krvi

Na HTO nemocnice v Rimavskej Sobote sa 12. 11 2013 zapojili do Študentskej kvapky aj študenti našej školy: Radka Slabejová, Jakub Kurák, Mariana Karasová, Ján Čiešok, Daniela Odelgová, Natália Balíková, Natália Bukviarová, Tibor Stankovič, Ákos Vincze, Kristián Csótó.
Študentská kvapka krvi má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom najmä na školy, ale aj firmy a organizácie. Jej cieľom je primäť najmä mladých ľudí, aby chodili darovať krv pravidelne, čím sa zabezpečuje dostatok krvi v našom zdravotníctve. Už takmer dvadsaťročná tradícia kampane prináša ovocie, jej výsledkom je získanie tisícov pravidelných darcov krvi, v ostatných rokoch výrazne stúpol najmä podiel mladšej generácie medzi oceňovanými mnohonásobnými darcami krvi.
Všetkým darcom krvi osobne poďakovala aj primárka HTO MUDr. Anna Kučáková a riaditeľka ÚzS SČK Mária Majerčíková. Ocenili  vysoko humánny čin študentov  a hlavne u prvodarcov  ich odvahu.

Poďakovanie patrí aj ostatným darcom krvi, ktorí darovali krv mimo kampane Študentská kvapka krvi. Dúfam, že sa na podobných akciách budeme stretávať pravidelne.

RNDr. Ivica Móricová

[ngg_images gallery_ids=”35″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]