Strieborná medaila zo silového päťboja družstiev

CVČ Relax usporiadalo v telocvični Obvodné kolo ďalšieho ročníka postupovej súťaže v silovom päťboji družstiev chlapcov stredných škôl.
Ide o vytrvalostno – silovú súťaž a hlavným organizátorom je Slovenská amatérska federácia silového trojboja (AWPC – Slovakia). Súťažné družstvo tvoria štyria žiaci školy. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl narodení 1. 1. 1993 a mladší.  Na začiatku sa všetci súťažiaci odvážia. Ich telesnú hmotnosť zaregistruje rozhodca. Tento údaj sa použije pri výpočte hmotnosti činky 40, 60 a 80% pre jednotlivé disciplíny súťažiaceho. Disciplíny sú: zhyb na hrazde, benchpress – tlak v ľahu na lavičke, bicepsový zdvih, drep s olympijskou činkou, kľuk na bradlách.

Za našu školu súťažili chlapci: Marek Astaloš (IV.B), Denis Petrus (IV.B), Peter Matúš (IV.A), Ákos Vincze (IV.B) a vybojovali krásne druhé miesto. Všetci chlapci sú už maturanti, preto verím, že si táto súťaž nájde pokračovateľov aj u mladších žiakov našej školy.

Blahoželáme!

PaedDr. Miriam Szántóová

silovy_patboj