„Šialený, no a ?“

Dňa 26.10.2016 sa žiaci štvrtého ročníka, ktorí sú zároveň maturantmi z občianskej náuky, zúčastnili zaujímavého a veľmi prínosného projektu s názvom „Šialený, no a ?“  Organizátorom projektu bolo združenie pre duševné zdravie INTEGRA pochádzajúce z Michaloviec. Cieľom spomínaného stretnutia bolo oboznámiť nás študentov s duševnými chorobami, zbúrať predsudky voči nim a predstaviť určitý spôsob prevencie. Celý deň sa niesol v duchu veľmi príjemnej atmosféry, pričom žiaci aj samotní organizátori  boli s jeho priebehom nadmieru spokojní.

Úvod stretnutia patril oboznámeniu sa s cieľom projektu a voľnej diskusii o duševných chorobách. Každý zo študentov mohol prispieť svojim subjektívnym názorom na túto tému, ktorá sa v spoločnosti častokrát považuje za tabuizovanú . V ďalšej časti nášho stretnutia sme sa venovali kreatívnej časti projektu, v ktorej sme mali možnosť odpovedať na položené otázky tykajúce sa duševného zdravia netradičným spôsobom – vypracovaním plagátu ,či už využitím techniky maľovania, alebo písaním básne.

Záver stretnutia, ktorý sa zároveň stretol s najväčším úspechom, bola diskusia s pacientkou Martinou, ktorá  nám otvorene a bez akýchkoľvek zábran porozprávala celý svoj životný príbeh, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Vďaka rozhovoru s ňou sme mali jedinečnú možnosť dozvedieť sa všetko o priebehu schizofrénie, ale aj o spôsobe liečby a podpory zo strany INTEGRY. Martinin príbeh, pri ktorom sme len neveriacky krútili hlavami, bol veľmi silný, a tým pádom zasiahol nejedného z nás. V konečnom dôsledku mi ostáva už len konštatovať, že takýchto projektov by sa mohlo konať na našej škole viac, pretože duševné choroby sú téma, ktorá sa týka celej našej spoločnosti.

Akciu organizačne zabezpečila Mgr. Alakšová.

Monika Vojtasová, IV.B