Príhovor riaditeľky

Milí žiaci, milí rodičia,
všetci zažívame zložitú situáciu a každý z nás sa s ňou musí vysporiadať čo najlepšie. Vyučovanie na našej škole pokračuje v inej forme ako to bolo do minulej stredy.
Naši učitelia pripravujú vzdelávací obsah, úlohy a rôzne zadania tak, aby ich žiaci mohli zvládnuť z domova a posielajú ich cez EduPage.
Ak má niekto problém s vypracovaním, nerozumie niečomu alebo potrebuje vysvetliť, je chorý a nemôže plniť zadávané úlohy, stále je možnosť kontaktovať nás prostredníctvom EduPage, prípadne cez služobný mail. Všetky mailové adresy sú na www.gymrs.sk.


Pre naliehavé prípady nás kontaktujte mailom na riaditel@gymrs.sk
alebo telefonicky 0911095669

Najdôležitejšie je teraz zostať zdravý a správať sa zodpovedne k sebe aj k druhým.
Želáme všetkým veľa trpezlivosti, pevné zdravie a pokoj.