Poďakovanie

Dnes sme mali v pošte milý list. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pobočka Banská Bystrica vyslovila našej škole poďakovanie za účasť vo verejnej zbierke “Vianoce s úsmevom”. Potešilo nás, že naši žiaci boli v celkovom hodnotení zbierky na 1. mieste.

V meste vyzbierali najviac peňazí žiačky I.A Andrea Vašová a Barbora Pálová.

Koordinátorka: RNDr. Monika Lodová