Oznam Jazykovej školy

Od 04.02.2014 začína v JAZYKOVEJ ŠKOLE vyučovanie v druhom polroku. Oznamujeme preto novým záujemcom o štúdium na jazykovej škole, že od 20.1. do 30.1.2014 sa môžu zúčastniť testov do jazykových kurzov, v ktorých ešte máme voľné miesta.
Rozsah učiva za školský rok je uvedený v časti Jazyková škola, kde nájdete aj rozvrh kurzov, vyučujúcich a rozvrh hodín pre konkrétny kurz.

 Záujemcovia  musia úspešne vykonať test z polročného učiva príslušného ročníka.

 O podrobnostiach testu v stanovených alebo individuálnych termínoch sa záujemcovia môžu informovať  na tel. č. 047/5621471 – sekretariát školy, 047/56 21 988 – vedúca jazykovej školy, alebo osobne v Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota.