Onkologické dielne

V pondelok sa mali tretiaci možnosť stretnúť s pracovníčkami Ústavu experimentálnej onkológie Bratislava. Pre našich žiakov si pripravili prednášku o rakovine, o spôsoboch liečby rakoviny o nadácii a podobne.
Nás veľmi teší, že k nám po rokoch zavítala naša absolventka Mgr. Andrea Bábelová, PhD. zo Slovenskej akadémie vied a sprostredkovala našim žiakom svoje skúsenosti ako vedkyne v oblasti rakoviny. 

Pomáhame s OZ Smaragdy
Určite ste si už na chodbe školy všimli nádobu na vrchnáky z PET-fliaš. Poskytlo nám ju Občianske združenie Smaragdy, ktoré pomáha onkologickým pacientom a ich príbuzným. Výťažok z recyklácie vrchnáčikov bude použitý na financovanie arteterapií a biblioterapií pre onkologických pacientov.

Ďakujeme, že pomáhate pomáhať.