Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov

Dňa 03.10.2017 sa na ZŠ Š.M. Daxnera konalo Okresné kolo v cezpoľnom behu družstiev. Zúčastnilo sa ho aj Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota.
Zastúpenie sme mali v 5 kategóriách: mladšie žiačky, mladší žiaci, staršie žiačky, dorastenky a dorastenci. Darilo sa najmä žiačkam nižšieho osemročného gymnázia a dorastencom zo štvorročného gymnázia.

Najlepšie výsledky našich žiakov:

Mladšie žiačky: 2. miesto /Rebeka Kislingerová, Natália Wereszká, Zoja Kóšiková/
Jednotlivci: 3. miesto Rebeka Kislingerová

Staršie žiačky: 2. miesto /Nina Paľovská, Tereza Nemcová/
Jednotlivci: 3. miesto Nina Paľovská

Dorastenci: 1. miesto /Erik Suja, Andrej Ridzoň, Vincent Humenaj/
Jednotlivci: 2. miesto Erik Suja

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a dorastencom držíme palce v krajskom kole.