Okresné kolo jazykových olympiád

V uplynulom týždni sa uskutočnili okresné kolá postupových súťaží – Olympiády v anglickom jazyku a Olympiády v nemeckom jazyku žiakov základných a stredných škôl. Súťaže sa zúčastnili víťazi školských kôl všetkých kategórií a zmerali si svoje sily v písomnej i ústnej časti so žiakmi z celého okresu.

Všetci žiaci našej školy, ktorí sa súťaže zúčastnili, preukázali vynikajúce jazykové znalosti.

4 žiaci sa stali víťazmi svojej kategórie. Prvé miesta obsadili: Pavel Ďurás /tercia/ – anglický jazyk, vyučuje PaedDr. Kuszová, Richard Christopher Pfeifer /II.B/- anglický jazyk, vyučuje PaedDr. Kuszová, Adam Kovalčík /oktáva/ – anglický jazyk, vyučuje Mgr. Pataiová, Erik Káka /III.A/ – nemecký jazyk, vyučuje PaedDr. Szántóová. Chlapci postupujú ďalej do krajského kola.

Na veľmi peknom druhom mieste sa v anglofónnej kategórii umiestnila Patrícia Miroszewska /I.A/, vyučuje Mgr. Beracková.

Všetkým našim žiakom srdečne blahoželáme, do budúcnosti im prajeme veľa ďalších úspechov a držíme palce v  krajskom kole.

Ďakujeme tiež vyučujúcim za ich snahu pripraviť svojich žiakov čo najlepšie. Výsledky z jazykových olympiád dokazujú, že si svoju prácu robia na 1*.

 PaedDr. Miriam Szántóová