Nezabudnuteľná noc s Andersenom

Keďže je marec mesiac knihy, o knihách a ich autoroch sa rozprávame viac ako inokedy. Asi všetci sme sa s knihou po prvýkrát stretli vďaka rozprávkam. K nezabudnuteľným rozprávkam z detstva patrí napr. príbeh o Dievčatku so zápalkami, Škaredom káčatku, Snehovej kráľovnej či Cisárových nových šatách. Autorom týchto nezabudnuteľných rozprávok  je známy prozaik Hans  Christian  Andersen. Práve jemu bola dňa 28.3.2018 na našej škole venovaná   Noc s Andersenom. Už ako vyplýva z názvu, v škole žiaci strávili aj noc.  Počas večera a noci si pre žiakov pedagógovia a starší žiaci  pripravili zaujímavé aktivity. Všetky boli spojené so životom a dielami veľkého rozprávkara. Žiaci si jeho život pripomenuli prezentáciou, z ktorej potom písali krátky test. Z vylosovaných slov museli vymyslieť krátku rozprávku, zložiť rozstrihanú fotku a z nej  zistiť názov rozprávky. Nezabudlo sa ani na športové aktivity, kde si preverili svoju schopnosť nosenia kníh na hlave po schodoch. Proste, bolo to zaujímavé. Najšikovnejšie družstvá boli odmenené sladkou tortou. Po súťažných disciplínach a doplnení energie formou pizze sa pokračovalo zábavnou formou. Niektorí si zahrali divadlo, iní spievali karaoke, ďalší pozerali filmy. Snaha učiteľov, aby o 24.00 hod. žiaci spali, bola tiež len túžbou ako v rozprávke. Nakoniec  sa noc prehupla do rána a všetci sa s príjemným pocitom pobrali domov.

Vratko Mančuška

Tu si môžete pozrieť fotografie z akcie