Naši žiaci opäť potvrdili svoje kvality

V regionálnom kole v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa uskutočnilo 11. apríla 2017 v CVČ Relax v Rimavskej Sobote súťažili žiaci v štyroch kategóriách z okresu Rimavská Sobota a Revúca. Našu školu reprezentovali Vratko Mančuska, Terezka Nemcová (Príma), Zuzka Ďuricová (Kvinta) a Samuel Séleš (I.A). Nás teší, že naši žiaci sa umiestnili na popredných miestach. V prednese prózy v II.j kategórii získal prvé miesto Vratko Mančuška, v IV. kategórii v prednese prózy prvé miesto Zuzka Ďuricová a v IV. kategórii v prednese poézie tretie miesto Samuel Séleš. Vratko a Zuzka postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 4. a 5. mája 2017 v Banskej Bystrici.