Naši najlepší absolventi

V dňoch 27. – 30. mája 2013 prebiehala na škole ústna forma internej časti maturitnej skúšky. K najlepším absolventom našej školy patria:

A.) Maturovali z piatich predmetov s priemerom 1,0:
Ligárt Bence a Samu Zsolt zo IV.C triedy,

B.) Maturovali zo štyroch predmetov s priemerom 1,0:
Hrebendová Katarína a Tuček Jozef zo IV.A triedy,
Balážiková Jana, Beníková Martina, Galdík Ivan, Galdík Peter, Hruška Lukáš a Piaterová Zuzana zo IV.B triedy,
Frídel Tomáš, Gábor Martin, Ivorová Jana, Kureková Kristína a Šabíková Lenka z oktávy,
Bodon Lea, Csanková Dominika, Simon Gabriella a Szántó Dalma zo IV.C triedy

C.) Maturovali z troch predmetov (z cudzieho jazyka majú náhradu MS) s priemerom 1,0:
Jaloviarová Ivana, Kosztúr Daniel, Kovácsová Laura, Očenášová Veronika, Polívka Michal, Vojtasová Ivana a Zorvan Richard zo IV.A triedy,
Bakšová Gabriela, Ďuro Peter, Gverino Igor, Křížková Miriama a Zelezník Patrik zo IV.B triedy,
Azizi Atal a Číkoš Marek z oktávy,
Zagyiová Boglárka zo IV.C triedy

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.