Naši dobrovoľníci na slávnostnom zahájení Krajšieho dňa

Vo štvrtok sa zaregistrovaní dobrovoľníci z našej školy pod vedením Mgr. Malčekovej zúčastnili slávnostného zahájenia aktivít dobrovoľníckeho centra Krajší deň v Nemocnici Svet zdravia v Rimavskej Sobote.
Dobrovoľnící budú vo svojom voľnom čase pomáhať na pediatrii a geriatrii. Dobrovoľnícka činnosť je súčasťou prosociálneho správania sa a výrazom súcitu s inými ľuďmi. Je to prejav altruizmu, cítenia a myslenia pre iných ľudí. Rozhodnúť sa pre službu chorým deťom a dospelým v akomkoľvek smere je hodné nesmiernej úcty a obdivu.

Ambasádorkou projektu je Katka Knechtová, ktorá sa tejto udalosti zúčastnila.