Medzinárodný mládežnícky tábor

V dňoch 3. – 9. septembra 2017 sa uskutočnil Medzinárodný mládežnícky tábor v Egri. Tábor mal charakter prírodovedného workshopu. Podujatie sa uskutočnilo na pôde inštitúcie „Gyakorlóiskola Eger“ v rámci projektu „Nemzeti Tehetség Program“. Bol určený žiakom stredných a základných škôl z Maďarska, Slovenska, Rumunska a Srbska. Nakoľko workshop bol tematicky zameraný na lepšie spoznanie štyroch prírodných živlov, z účastníkov sa na 5 dní stali malí vedci, ktorí pod vedením skúsených lektorov – pedagógov mali možnosť sa lepšie oboznámiť so zákonitosťami našej planéty a života na nej.
Žiaci v rámci výuky boli rozdelení do 4 skupín, pričom každý deň bol tematicky zameraný na iný prírodný živel – voda, oheň, zem a vzduch. Formou pokusov, pozorovaní a diskusie, žiaci mali možnosť dospieť k zaujímavým zámerom.
Súčasťou programu bola aj prehliadka mesta Eger – hrad, bazilika, Varázstorony. Žiaci boli ubytovaní v Hosteli Imola, kde im bola poskytnutá celodenná strava.
Účastníci si okrem vedomostí odniesli aj množstvo zážitkov a nových priateľstiev.

Hugo Suchánek