Logická olympiáda 2018

Dňa 12. februára 2018 sa na našej škole konalo 1. kolo 6. ročníka celoslovenskej súťaže Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Zúčastnili sa jej 4 žiaci z tried tercia a kvarta. Darilo sa im mimoriadne dobre, všetci získali titul „úspešný riešiteľ“.
Na prvom mieste sa umiestnila Lucia Pockľanová z kvarty s plným počtom bodov, na druhom Anna Sirotiaková, tiež s plným počtom bodov, ale horším časom, na treťom  Klaudia Zacharová z tercie a Adriana Krahulcová z kvarty, so stratou jediného bodu. Všetkým srdečne gratulujeme a držíme palce Lucke a Aničke, ktoré nás budú v apríli reprezentovať na celoštátnom kole v Prešove.