Logická olympiáda

Celoslovenská súťaž Logická olympiáda je určená pre intelektovo nadaných žiakov (žiakov so všeobecným intelektovým nadaním) základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Hlavnou myšlienkou je spájanie žiakov s intelektovým nadaním s cieľom spoločnej (celoslovenskej) aktivity – logickej olympiády, ktorá preverí ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení. V tohtoročnom celoslovenskom kole dosiahla zatiaľ najlepší úspech našej školy Lucka Pockľanová (Tercia), ktorá sa umiestnila na 10.mieste. Rozdiely medzi prvými desiatimi boli minimálne a keďže je Lucka ešte len ôsmačka, na rok má šancu umiestniť sa ešte lepšie. Pochvala patrí aj Klaudii Zacharovej (Sekunda).