Kvapka krvi 2018

Naša škola zorganizovala už 6.ročník Kvapky krvi Martinka Sucháča. V piatok 1. júna 2018 sa na hematologicko – transfúznom oddelení Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote zúčastnilo akcie 24 darcov krvi. Z nich darovalo krv 17, z toho piati darcovia darovali krv po prvýkrát v živote. Všetkým darcom patrí poďakovanie za ich šľachetný čin.