Krajské kolo biologickej olympiády

V stredu 9. marca 2016 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo Biologickej olympiády v kategórii B. Krásne úspechy dosiahli aj žiaci našej školy. Martin Vargic (II.A) obsadil 2. miesto a vybojoval si postup na celoslovenské kolo. Od celkového víťazstva ho delilo len  o 0,5 boda. Z 24 zúčastnených súťažiacich boli len dvaja úspešní riešitelia.
Na krásnom štvrtom mieste sa umiestnila naša prváčka Petra Nôtová (I.A).

Obom žiakom srdečne blahoželáme a Martinovi prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

              Žiakov na súťaž pripravovala RNDr. Ivica Móricová.