Krajské kolo biologickej olympiády

Dňa 26. marca 2019 sa konalo v Banskej Bystrici krajské kolo 53. ročníka Biologickej olympiády v kategórii A.  V teoreticko-praktickej časti našu školu reprezentovali žiaci Marián Precner a Nina Timková (IV.A).
Marián sa umiestnil na veľmi peknom 3. mieste, bol úspešný riešiteľ a od postupu do celoštátneho kola ho delili len 2 body.

K tomuto úspechu Mariánovi blahoželáme a vyjadrujeme poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy.                                                                                 RNDr. Ivica Móricová