Komu je lepšie počas maturít, ako tým, čo nematurujú?

Žiaci tried príma, sekunda a tercia sa v uplynulú stredu 15. marca 2017 zúčastnili poučných prírodovedných prednášok v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote v rámci projektu Týždeň slovenských knižníc.