KABU 2018

Dňa 16. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo slávnostné prijímanie prvákov do cechu študentov. Týmto dňom sme si taktiež pripomenuli Medzinárodný deň študentstva a patrične sme tieto udalosti oslávili. Naši prváci si pripravili zaujímavý program, za ktorý sa im druháci odmenili zábavnými úlohami. Všetko sa to začalo rôznymi maskami, ktoré prvákom druháci nakreslili na tvár. Neskôr prebehlo odovzdávanie sľubov, a potom sa začalo s tou najzábavnejšou časťou. Prváci súťažili v mnohých disciplínach, za ktoré boli taktiež odmenení. V tento deň sme si všetci neužili len veľa zábavy, ale taktiež sme chceli začať budovať tímovú spoluprácu medzi nováčikmi, keďže všetci vieme, aké sú začiatky ťažké. Pevne veríme, že sa našim novým členom podarí začať úspešne, a že sa im bude aj naďalej dariť. Zároveň pripomíname, že sa na nás ,,starších“ môžu kedykoľvek obrátiť. Taktiež ďakujeme organizátorom a vedeniu školy, že nám umožnilo takto slávnostne privítať našich najnovších členov.

Sofia Tímea Klementová II.A                                        Fotografie z KABU