Hnedý deň

22. apríla sme si pripomenuli Medzinárodný deň Zeme.
K tejto príležitosti si študenti II.A a II. B pripravili pre našich študentov zaujímavú prednášku spolu s rôznymi aktivitami, ktoré majú nabádať k ochrane prírody a poukázať na význam a účinnosť recyklácie odpadkov. Priebeh celého dňa sa konal pod vedením pani profesorky Beátky Balciarovej a celej akcií predchádzala projektová úloha z etickej výchovy v rámci, ktorej si študenti mali založiť vlastné eko – firmy. Úlohy sa zhostili ukážkovo. Vytvorili si vlastné logá, slogany, výrobky z odpadového materiálu, ktoré sme si mohli skúsiť sami vyrobiť ale aj zakúpiť ako napr. sviečky, srdiečka z papiera, košíky, náramky, krabičky, stromček šťastia, … Zaujímavá bola aj samotná prezentácia firiem a sprievodné plagáty.
Recyklácia neskončila len pri výklade ale v priamom prevedení v praxi. Priebeh a výsledok celého dňa vám priblížia plagáty a fotografie vo vestibule školy, a naša malá fotoreportáž.
Bc. Janka Liptáková, praktikantka ETV

DEŇ ZEME…z pohľadu študenta
Prečo si pripomíname DEŇ ZEME? To už naši spolužiaci vedia. Hravou formou sme im tento deň priblížili a spojili príjemné s užitočným a do tohto dňa sme zahrnuli aj našu mesačnú úlohu z ETV (výroba EKO-firiem). Možno sme naučili niečo ostatných, ale určite si každý z nás vzal niečo z tohto dňa. Nikomu z nás by nenapadlo, aké je namáhavé prezentovať seba, ale aj svoje produkty. Nikto z nás nevedel aké ťažké je predať sa, upútať pozornosť, zaujať.. Boli sme však milo prekvapení, že pri dosť veľkom zhone a časovom sklze sa nám všetko podarilo a dá sa povedať, že bez nejakej predbežnej propagácie sa naši spolužiaci do tohto dňa zapojili a podporili nás či už reakciami v aktivitách, kúpou výrobku, alebo milým slovom. Bolo to od nich milé a zároveň motivujúce. Vážime si to a je to pre nás odmena za dobre a svedomite vykonanú prácu.

 Na záver by som chcela poďakovať pani profesorke Mgr. Beáte Balciarovej a Bc. Janke Liptákovej za pomoc pri organizácií tohto dňa.

Natália Antalová  II.B