Gratulujeme, Zuzka

Foto: Relax CVČ

Obvodné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko sa konalo 28. januára 2014 v CVČ Relax v Rimavskej Sobote v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej a Domom Matice Slovenskej. Súťažilo spolu 27 žiakov v 3 vekových kategóriách. Naša škola mala svoje želiezko v ohni v 3. kategórii /žiaci 6. a 7. ročníka/, kde súťažila Zuzka Ďuricová zo sekundy. S povesťou Premenlivá čierna byľa (K. Ondrejka) svoju kategóriu vyhrala a vybojovala si postup do krajského kola.
Zuzke gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.