Gratulujeme ku krásnemu úspechu Nike a Sándorovi


Odkaz od Niky a Sándora:
Chceli by sme sa všetkým, ktorí nám pomáhali a podporovali nás, zo srdca poďakovať, pretože bez nich by sme to nedokázali.

25. apríla 2019 sa konalo vyhlásenie výsledkov 41.ročníka celoštátneho kola SOČ v Košiciach, na ktoré postúpili Nikoleta Széplakyová a Sándor András Pataky.
Porota ocenila ich poznatky z oblasti životného prostredia, biológie, geografie, geológie natoľko, že ich práci Výskyt baktérii v rôznych horninových prostrediach okresu Rimavská Sobota udelila krásne druhé miesto a cenu dekana za najlepšiu prácu v odbore.

Posielame im obrovskú gratuláciu za vytrvalosť, preukázanie svojich vedomostí a úžasný prístup k práci. Sme radi, že naše Gymnázium Ivana Kraska disponuje takýmito talentovanými mladými vedcami.