Fiktívna krajina 2018

V dňoch 15. až 18. februára 2018 sa v škole v prírode v obci Kľačno uskutočnil projekt pre študentov stredných škôl s názvom Fiktívna Krajina. Vo fiktívnej krajine sa stal každý účastník projektu poslancom národnej rady tejto fiktívnej krajiny : Lykmyrylymerkondovska. Poslanci boli podľa úvodného „politického“ testu rozdelení do politických strán. Strany počas plenárnych zasadnutí riešili základné problémy štátu, ako prijatie ústavy, daňový systém, migračnú krízu… Plenárne zasadnutia striedali workshopy s politickými témami, rokovania strán a tvorba predvolebných programov každej strany. Trojdňový parlamentný život bol ukončený parlamentnými voľbami. Našu školu reprezentoval Dominik Melich, ktorý sa ako predseda politickej strany dostal do koalície.