Dopoludnie s Ivanom Kraskom

Pred koncom školského roka sme na škole vyhlasovali víťazov literárno-výtvarnej súťaže Ivana Kraska.
Naši slovenčinári pripravili krásne a hodnotné dopoludnie pre žiakov, ktorých slovenčina zaujíma. Podujatie moderovala Zuzka Ďuricová, Dominik Melich sa postaral o hudobné číslo, Oliver Babík a Erik Csabay odprezentovali prehľad života a diela Ivana Kraska.

Básne Ivana Kraska predniesli Barbora Durdjaková v slovenskom jazyku, Sándor András Pataky v maďarskom jazyku, Sofia Timea Klementová v anglickom jazyku, Dorián Strýčko v nemeckom jazyku a Kristína Repková v ruskom jazyku. Literárne práce posudzovala naša bývalá kolegyňa PhDr. Marta Hlušíková, ktorá aj odovzdala cenu za 1. miesto Eme Jackovej. Výtvarné práce posudzoval Mgr. Marián Lacko, ktorý odovzdal cenu za 1. miesto Chiare Gubalovej.

Gratulujeme víťazom a ďakujeme za prípravu a organizáciu krásneho podujatia.

Po ňom nasledovala beseda s PhDr. Martou Hlušíkovou, našou dlhoročnou slovenčinárkou a zástupkyňou riaditeľa školy.

Zvedavým žiakom predstavila svoje knihy pre deti a mládež.