Deň zdravej výživy

Zdrava vyziva 4Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstva Spojených národov (FAO) v roku 1945. Svetový deň výživy si kladie za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o situácii vo svete a povzbudiť ľudí na celom svete, aby prijala opatrenia proti hladu.

Zdravá výživa je v dnešnej dobe „fitnesákov  a fitnes live stylákov“ často opakované slovo. Málokto by vedel povedať, čo presne pod tým rozumieť. Väčšina ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Zdravá výživa je  však rozhodujúca, pretože poskytuje palivo  nielen pre svaly, ale aj výživu pre mozog. Rozhoduje tak o telesnom a duševnom zdraví každého z nás. Správnu funkciu mozgu  a tela môžete ovplyvniť – stravou, a to v dobrom i zlom. Preto sme si dňa 16. októbra 2014 pripomenuli význam zdravej stravy a výživy pre organizmus  aj na našej škole.

V tento deň sa žiaci prímy a tercie zúčastnili besedy o zdravej výžive. Zostavovali zdravé jedálničky, tvorili potravinovú pyramídu,  napísali desať zásad zdravej životosprávy, a to všetko za pomoci starších spolužiakov Dávida Sabackého, Borisa Beracka a Diany Rapčanovej. Všetky aktivity im pripravila koordinátorka prevencie na škole p. profesorka B. Balciarová.

    Autor: Dávid Sabacký / II.A