Dejepisná a Geografická olympiáda

Dňa 5. a 7. februára 2013 sa uskutočnili obvodné kolá Dejepisnej a Geografickej olympiády. Bol to už 5. ročník Dejepisnej a 41. ročník Geografickej olympiády, ktoré organizovalo Centrum voľného času RELAX v Rimavskej Sobote.

Z dejepisu:
2. miesto získal v kategórii F náš žiak  Filip Miháľ zo sekundy
4. miesto získal v kategórii D Branislav Hrivňák z tercie

Z geografie :
1.miesto získal v kategórii H žiak Igor Paľovský z prímy
5. miesto obsadil tiež v kategórii H Mathias Kasar z prímy

Žiakov na súťaže pripravovali Mgr. M. Kisantalová a PaedDr. J. Ferenczová.
Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v krajskom kole.
naši víťazi