Beseda o etikete a protokole s prodekanom FMV EU

Na sklonku minulého týždňa k nám zavítali dvaja absolventi. Obaja pôsobia na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, každý však v inej pozícii.

Lukáš Takáč, študent 3. ročníka predstavil našim tretiakom a štvrtákom – seminaristom z Občianskej náuky, fakultu, na ktorej veľmi úspešne študuje, a svoje aktivity v Študentskom parlamente. Lukáš je dôkazom toho, že sa aj študent z Rimavskej Soboty  dokáže presadiť, keď sa chopí svojej šance a je aktívny.

Druhým, veľmi vzácnym hosťom bol Mgr. Boris Mattoš, PhD., prodekan pre vzdelávanie FMV EU v Bratislave, taktiež absolvent našej školy. Žiakov zaujal interaktívnou prednáškou o etikete a diplomatickom protokole, poukázal na základné chyby v spoločenskom správaní obyčajných ľudí, napríklad pri zoznamovaní,  pozdravoch a pod. Veľký úspech mali najmä fotky diplomatov sveta a podrobný popis prednášajúceho, kde urobili protokolisti chybu a spôsobili protokolárne faux pas:) Koho jeho prednáška zaujala, v školskej knižnici sa nachádza publikácia, ktorú pán prodekan daroval škole. Veľmi pekne ďakujeme za čas a zaujímavú besedu.