Anna Franková – odkaz dejín dnešku

Putovná výstava, ktorú v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku organizuje v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Gymnázium Ivana Kraska.
Projekt prebieha už 12 rokov a stredobodom jeho pozornosti je príbeh mladej židovky Anny, ktorá si svoje myšlienky a pocity z čias II. svetovej vojny zapisovala do denníka. Príbeh mladého židovského dievčaťa ponúka veľký priestor na diskusiu a zamyslenie sa nad hodnotou ľudských práv, tolerancie, demokracie a humanizmu. Výstava je postavená na princípe rovesníckeho vzdelávania a preto Vás ňou budú sprevádzať študenti tretieho ročníka Gymnázia Ivana Kraska.

,,Chcem žiť aj po smrti“ – bolo prianím Anny a naši študenti sa nasledujúce týždne prezentovaním jej príbehu budú podieľať na tom, aby sa na Annu nezabudlo.

V prípade záujmu neváhajte sa prihlásiť prostredníctvom online formulára, do ktorého treba odkliknúť dátum, čas, zapísať školu a meno vyučujúceho, ktorý bude žiakov sprevádzať. Obratom Vám potvrdíme Vašu rezerváciu. Viac info aj na: