Dňa 21. marca 2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnil XIV. ročník umeleckej súťaže v prednese recitátorov poézie, prózy a vo vlastnej literárnej tvorbe „Kováčová Bystrica.“ Do kategórie vlastná tvorba sa z našej školy zapojili tri žiačky: Zuzana Ďuricová zo Sexty, Frederika Lodová zo Septimy a Ema Jacková z III.B.
Na stupni víťazov , a to na treťom mieste, sa umiestnila v tretej kategórii Ema Jacková.
Blahoželáme.