Na stiahnutie

1 Dokumenty školy

  Štatút Rady školy
» 396,1 KiB - 697 stiahnutí - 2. decembra 2012
Aktualizovaný štatút Rady školy

  Školský poriadok
» 791,8 KiB - 501 stiahnutí - 19. novembra 2015
Aktualizovaný Školský poriadok

  Kritériá prijatia na štúdium v šk. roku 2015/2016
» 482,1 KiB - 1 028 stiahnutí - 31. marca 2015
Kritériá prijatia na štúdium v školskom roku 2015/2016

  Hodnotenie a klasifikácia žiakov
» 484,2 KiB - 354 stiahnutí - 20. novembra 2015
Hodnotenie a klasifikácia žiakov

  Komisionálne skúšky
» 362,0 KiB - 333 stiahnutí - 20. novembra 2015
Komisionálne skúšky

  Kritériá prijatia na štúdium v šk. roku 2016/2017
» 508,4 KiB - 1 088 stiahnutí - 30. marca 2016
Kritériá prijatia na štúdium v šk. roku 2016/2017

  Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia
» 201,5 KiB - 477 stiahnutí - 8. mája 2016
Žiadosť o vydanie odpisu výročného alebo maturitného vysvedčenia

  Kritériá prijatia na štúdium v šk. roku 2017/2018
» 817,6 KiB - 714 stiahnutí - 31. marca 2017
Kritériá prijatia na štúdium v školskom roku 2017/2018

2 Legislatíva

  Vyhláška č.321/2008 o jazykovej škole
» 96,2 KiB - 827 stiahnutí - 2. decembra 2012
Vyhláška č.321/2008 o jazykovej škole