Vážení rodičia,
milí priatelia Gymnázia Ivana Kraska  - Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota, dovoľujem si Vás osloviť vo chvíli, keď máme možnosť sami rozhodnúť, kto dostane 2%  z našich minuloročných daní a súčasne sa na Vás obraciam s prosbou, aby ste podporili vzdelávanie poskytované našou školou, a to prostredníctvom Rady rodičov pri Gymnáziu Ivana Kraska.

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37897233

Finančné prostriedky, ktoré takto aj Vaším pričinením získame, budú použité na podporu vzdelávacích projektov a skvalitnenie vyučovania. V minulých školských rokoch sme aj za pomoci týchto finančných prostriedkov zakúpili napríklad stojan na bicykle pre žiakov, žalúzie do tried a odborných učební, počítače a podobne.

Stiahnite si naše predvyplnené tlačivo na poukázanie 2%  z dane pre zamestnancov.

Ďakujem Vám za Vaše porozumenie a pomoc.

S úctou
PaedDr. Miriam Szántóová
riaditeľka školy

Dnes je , meniny oslavuje , zajtra má meniny



ROZVRH HODÍN SUPLOVANIE ŽIACKA KNIŽKA E-LEARNING NOVÉ FOTOGALÉRIE NOVÉ FOTOGALÉRIE
MATURITA 2018
Maturita 2018 - základné informácie
Špecifikácia testov z cudzieho jazyka B2
Špecifikácia testov z vyučovacieho jazyka
Špecifikácia testov z matematiky

Termíny EČ a PFIČ:
13. marec 2018 - Slovenský jazyk a literatúra
14. marec 2018 - Anglický jazyk
15. marec 2018 - Matematika