Medzinárodná matematická súťaž

Dňa 24. apríla sa naša škola prvýkrát zapojila do medzinárodnej matematickej súťaže  Purplecomet. Reprezentovalo nás družstvo „Krásky“ v zložení Adriana Krahulcová, Anna Sirotiaková, Bibiana Azimiová, Lucia Pockľanová, Lucia Vrábeľová (všetky z tercie) a Klaudia Zacharová (sekunda). Dievčatá v priebehu šesťdesiatich minút riešili 20 náročných úloh,  mnohé z nich sa týkali učiva, s ktorým sa ešte nikdy v živote nestretli. Výsledky priebežne odosielali prostredníctvom internetu. Napriek tomu, že sú všetky oveľa mladšie, v kategórii do 16. rokov obsadili v rámci Slovenska 1. miesto a celosvetovo skončili v silnej konkurencii 463 družstiev na krásnom 37. mieste, pričom predbehli 92 % všetkých zúčastnených.

Som na Vás hrdá, babenky!       S.Bednářová