Tlačivá

  Potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa (294,5 KiB, 408 stiahnutí)


  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (114,3 KiB, 114 stiahnutí)


  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (36,4 KiB, 74 stiahnutí)


Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia

  Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia (201,5 KiB, 748 stiahnutí)


Žiadosť o vydanie dopravnej karty / preukazu SAD  

  Žadosť o vydanie dopravnej karty, preukazu SAD (1,4 MiB, 436 stiahnutí)


Žiadanka na vydanie preukazu na bezplatnú prepravu ŽSR  

  Žiadanka (125,0 KiB, 359 stiahnutí)