Súhrnné správy VO

  Súhrnná správa VO za 3Q 2018 (181,5 KiB, 26 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 2Q 2018 (181,7 KiB, 41 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 1Q 2018 (192,2 KiB, 74 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 4Q 2017 (181,7 KiB, 144 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 3Q 2017 (181,6 KiB, 135 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 2Q 2017 (181,5 KiB, 180 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 1Q 2017 (283,4 KiB, 215 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 4Q 2016 (278,5 KiB, 252 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 3Q 2016 (268,6 KiB, 285 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 1Q 2016 (282,8 KiB, 365 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 4Q 2014 (290,5 KiB, 547 stiahnutí)


  Suhrnná správa VO za 4Q 2013 (162,4 KiB, 600 stiahnutí)


  Súhrnná správa VO za 4Q 2012 (181,4 KiB, 660 stiahnutí)