Živá červená stužka

Ako už všetci vieme, prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať a informovať mladých ľudí na spomínaný problém, zlepšiť ich vedomosti o šírení ochorenia, jeho priebehu a najmä prevencii. I keď Slovensko patrí medzi krajiny s nízkym počtom HIV pozitívnych, tento problém sa stáva čoraz častejším a tak sme sa do boja proti AIDS pustili aj my.
„Do boja“  alebo do tvorby „živej stužky“ sa žiaci SEPTIMY pod vedením Mgr. Beáty Balciarovej a RNDr. Ivici Móricovej pustili už v piatok, kedy pripravili nástenku s informáciami o tejto zákernej chorobe.
V pondelok 2.12. 2013 sme sa do pletenia, či „boja“ červenej stužky pustili už naplno. Na chodbách gymnázia sa každú hodinu striedali do červena oblečení študenti a učitelia z rôznych tried, pre ktoré boli počas celého dňa pripravené rôzne zaujímavé činnosti  spojené s užitočnými poznatkami.
Ako prvá to bola naša prezentácia, neskôr nasledoval test, ktorý mal preveriť znalosti študentov o AIDS.
Ďalšiu aktivitu sme nazvali menom „srdiečko hodnôt“. Každý žiak dostal červený pásik papierika, na ktorý napísal najväčšiu hodnotu vo svojom živote, z pásika vyrobil stužku, ktorú potom ochotní septimáni pripevnili  na pripravené srdce z polystyrénu. Každému kto sa zúčastnil na tejto aktivite si potom na hruď pripol červenú stužku, ako symbol krvi a života.
Najpôsobivejšou  aktivitou bolo vytvorenie  „živej stužky“. V čom spočívala? Študenti spolu s učiteľmi zaodetí do červena spoločne v átriu našej školy vytvorili červenú stužku. Tu sme sa mohli presvedčiť, akú silu má dav a spolupráca.
Hodinu venovanú AIDS sme zakončili zaujímavým dokumentom s názvom DO TVÁRE. Dokument zachytáva rozprávanie  jedného  amerického lekára, ktorý sa problému AIDS aktívne venuje. Ak študenti  dobre počúvali, mohli sa dozvedieť viac o veciach, ktoré by sa za normálnych podmienok nedozvedeli a vidieť obrázky, ktoré by na bežnej hodine biológie nevideli. V neposlednom rade sa mohli z drastických obrázkov  presvedčiť, že žiť s  posledným štádiom ochorenia  AIDS, je prinajmenšom zničujúce a aká dôležitá je v živote každého z nás sebakontrola.
Živú stužku sme zavŕšili  podvečer, v spolupráci s územným spolkom SČK   sviečkovým pochodom.

Na záver by som rada poďakovala pani profesorkám za pomoc  s týmto projektom a zároveň i za samotnú možnosť  zapojiť sa do činnosti, ktorá možno niekomu, kdekoľvek na svete, zachráni život.

            Janka Čipková, septima