Žiaci prímy a tercia v okresnom kole Matematickej olympiády

Dňa 8. 4. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8. Našu školu reprezentovali úspešní riešitelia domáceho kola: Bibiana Azimiová, Hugo Suchánek, Adriana Krahulcová, Anna Sirotiaková a Lucia Pockľanová z prímy, Igor Paľovský, Júlia Sirotiaková a Radka Kubaliaková z tercie. Najlepšie sa darilo Lucii Pockľanovej, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na peknom 4. mieste. Pochváliť však treba aj Bibianu Azimiovú – od titulu úspešného riešiteľa ju delil len jeden chýbajúci bod a skončila ako piata.

                       PaedDr. Svetlana Bednářová, Phd.