Zážitkové vyučovanie občianskej náuky

Vo štvrtok 6. 2. 2020 sa v našej škole konali simulované študentské voľby do Národnej rady SR. Volieb sa mohol zúčastniť každý žiak školy, ktorý dovŕšil 15 rokov. Študenti si mali možnosť na vlastnej koži vyskúšať, ako skutočné voľby fungujú a preniesť tak poučky z učebníc občianskej náuky do praxe.
Úlohou študentov bolo v čase od 8:00 do 13:00 navštíviť zborovňu, ktorá sa zmenila na volebnú miestnosť. Volebná komisia zostavená zo študentov našej školy (Júlia Sirotiaková, Adriána Gavurová, Kristína Šenkárová, Daniel Kurák, Andrea Szajkóová) zapísala študenta do zoznamu voličov, vydala mu hlasovací lístok, na ktorom zakrúžkovaním vyznačil jednu politickú skupinu a udelil maximálne štyri preferenčné krúžky a vhodil hlasovací lístok do volebnej urny. Po skončení volieb volebná komisia zrátala hlasy a elektronicky odoslala zápisnicu do strediska Združenia pre študentov, ktoré organizuje na Slovensku študentské simulované voľby.

Študentských volieb v našej škole sa z celkového počtu 311 zapísaných študentov zúčastnilo 194 žiakov, čo je 62,4%. Oficiálne výsledky volieb zverejníme v pondelok na nástenke vo vestibule školy.

Okrem Gymnázia Ivana Kraska sa voľby konali na ďalších 180 stredných školách po celom Slovensku. Celoslovenské výsledky budú známe v piatok po 15:00 hod. na stránke www.studentskevolby.sk .

Všetkým študentom, ktorí sa volieb zúčastnili, ďakujeme, a dúfame, že praktická skúsenosť s voľbami im pomohla lepšie sa pripraviť na skutočné voľby, ktorých sa niektorí z nich v posledný februárový deň  aj zúčastnia. Zároveň veríme, že študenti si uvedomili, že svojím hlasom môžu prispieť k rozhodovaniu o tom, ako bude naša krajina v budúcnosti vyzerať.

Karel Ticháček